paper-623167
paper-623167_1920
paper-623167_1920

Marea Împuternicire

După învierea Domnului, chiar înainte de înălţarea la cer, ucenicii erau curioși cu privire la lucrurile sfârşitului. Domnul nu le-a răspuns la întrebare, însă le-a spus despre lucrurile prezentului: „El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:7-8).

Puterea pe care urmau s-o primească era Marea Împuternicire. Această împuternicire este dăruită credincioşilor născuţi din nou, cu scopul slujirii altora, desăvârşirii personale şi proslăvirii lui Dumnezeu.

I. ÎMPUTERNICIŢI PENTRU EVANGHELIZARE

Această împuternicire este făcută cu scopul comunicării eficiente a Cuvântului, oamenilor nemântuiţi: „Ci voi veţi primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Cine se va duce dacă nu cei împuterniciţi? Ce se va întâmpla cu oamenii din Ierusalim, Iudeea… dacă cei împuterniciţi nu merg la ei? De ce au primit împuternicirea dacă refuză să o folosească după porunca Stăpânului? Cum se vor duce fără împuternicire?

II. ÎMPUTERNICIŢI PENTRU MATURIZARE

Această împuternicire este făcută pentru educarea poporului mântuit: „Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor” (Efes. 4:11-12). Cum vor ajunge desăvârşiţi sfinţii dacă nu sunt expuşi la procesul de maturizare spirituală? Pentru ce au primit credincioşii darurile de apostol, proroc, evanghelist, pastor şi învăţător, dacă nu le folosesc pentru edificarea acestor sfinţi aflaţi la început de cale spirituală? Ce se întâmpla cu Iosua, dacă Moise nu-l uceniciza? Ce se întâmpla cu Elisei, dacă Ilie nu-l maturiza? Ce se întâmpla cu cei 12 ucenici, dacă Mântuitorul nu-i ajuta să crească spiritual? Ce se întâmpla cu Tit, Timotei, dacă Pavel nu se ocupa de ei să ajungă desăvârşiţi?

III. ÎMPUTERNICIŢI PENTRU ÎNCHINARE

Această împuternicire este făcută pentru sărbătorirea prezenţei lui Dumnezeu – închinare prin muzică, prin rugăciune şi prin dărnicie.

IV. ÎMPUTERNICIŢI PENTRU PĂRTĂŞIE

Această împuternicire este făcută pentru unirea familiei lui Dumnezeu, pentru părtăşia sfântă a sfinţilor.

V. ÎMPUTERNICIŢI PENTRU SLUJIRE

Această împuternicire a fost făcută pentru manifestarea dragostei lui Dumnezeu prin sfinţi, către oameni, către toţi oamenii.

Eşti un om chemat la mântuirea lui Dumnezeu? Ce ai răspuns? Eşti un om chemat la instruire? La ce nivel practic ai ajuns acum? Eşti chemat la împuternicire? Ce ai făcut cu puterea până acum?

Dincolo de capacităţile noastre limitate şi imperfecte, avem acces la „Marea Putere” a lui Dumnezeu, de care avem atâta nevoie.

* Sursa

AL w sw dwdw dw daaa

downloadxxz-(1)


Strada Salvării nr. 3 Bis,
Buzău

Marți, Joi: 18:00-20:00
Duminică: 09:00-12:00, 18:00-20:00

0733188708                      contact@betleembuzau.ro